01.02.2019 - 31.12.2019

Hyundai KONA Elektro

01.02.2019 - 28.02.2019

Drittel-Finanzierung

01.02.2019 - 28.03.2019

Mitsubishi Eclipse Cross

01.02.2019 - 01.04.2019

Mitsubishi L200